Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting vissen met uw beperking (vimebe) Verder genoemd stichting Vimebe
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 november 2013 en gevestigd te Scherpenzeel (gld).
Wijlen Erik Romp, voorzitter en oprichter van de stichting was een paar jaar terug begonnen als taxi chauffeur op een rolstoelbus. In combinatie met zijn hobby als gepassioneerd visser, ontstonden er gesprekken over vissen in de bus. Vaak hoorde Erik de opmerking, “ik wou dat ik dat weer kon”. Samen met zijn vrouw Anita Romp, mede oprichtster, werd het idee van de stichting geboren, en willen we de mensen met een beperking ook de kans geven om te vissen.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.

Dit plan geeft inzicht in:
* Missie, visie en doelstellingen van de stichting
* Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
* De manier waarop de Stichting geld werft
* Het beheer van vermogen van de stichting
* De besteding van het vermogen van de stichting
* Het functioneren van het bestuur

Overzicht gegevens Stichting:
Stichting Vimebe staat ingeschreven bij de K.v.K. te Scherpenzeel onder nummer: 59243244
adres: Dorpsstraat 167b – 3925KA Scherpenzeel.
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 853385026
Het banknummer van de Stichting is: NL35RBRB0850562236
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.
Alle overige informatie vind u in het hele beleidsplan welke u hier als .pdf bestand kunt downloaden: KLIK HIER

Ons financieel overzicht 2015 vind u HIER.
Statuten van de stichting: HIER

Het bestuur van de Stichting Vimebe