Doelstelling
Onze doelstelling is om mensen met een beperking en of een chronische aandoening stimuleren actief deel te laten nemen in de maatschappij om zo positief bewust te worden aan het gevoel van welzijn en zelfvertrouwen. We richten ons in het bijzonder op de hengelsport omdat dit een goede werking heeft op ontspanning en rust.

Toegankelijkheid, is heel belangrijk. Vaak heeft de doelgroep niet de mogelijkheid om zelfstandig het water te bereiken, dit lossen we op door te helpen en ondersteunen en met gebruik van hulpmiddelen zoals hekjes en of vlonders te creëren, om zo de deelnemers een veilige visplaats te bieden. Ook adviseren we instanties met de bouw van invalide steigers en de toegankelijkheid daar naar toe. Tevens spreken we instanties er op aan als een invalide visplaats niet deugdelijk is.

Om dit te bereiken willen we met fondsenwerving zoals donaties, sponsoring en subsidies, maar ook spontane giften in geld en of materiaal inzetten om zo over de financiële middelen te beschikken om onze doelstelling haalbaar te maken. Wij richten ons in het begin op de regio. En door middel van fondsenwerving onze doelstelling uitbreiden in de rest van Nederland.. Met name zeer toegankelijke en rolstoelvriendelijke visstekken, toilet en schuilgelegenheid,een plaats van samenkomst, in de vorm van een tent. Om dit te onderhouden hebben we een groep van vrijwilligers die ons hier in steunen. We willen dit doel bereiken om onze doelgroep een mogelijkheid te geven om ook actief deel te nemen aan een hobby die met ondersteuning van ons ontspannend en rustgevend is. Wij zijn in het bezit van een mobiel invalide toilet Hierin kunnen de deelnemers tijdens de dagbesteding ongestoord hun boodschap doen, eventueel verschonen en wassen. De overige ruimte kunnen we tijdens vervoer benutten als opslag van hengelsport materialen, zodat we de doelgroep alle faciliteiten aan het water kunnen bieden. Wij bieden de mensen een compleet pakket. Hengelhuur,aas,voer, eten, drinken, maar ook vergunning en reparatie of vervanging

Meetbaar
Ons succes meten we uit voorafgaande jaren dat we met onze doelgroep hebben gevist. Van veel mensen hebben we vernomen dat er veel vraag naar is, en dat dit op een eenvoudige manier te bereiken is. Het succes wat we hebben beleefd uit de reacties van de mensen aan het water, via de media, zoals Facebook, via de krant en regio journaal, maar ook mondeling. Vanuit deze reacties, weten wij dat we op de goede weg zijn ons doel te bereiken. Mede dat steeds meer mensen zich bij ons aanmelden en uit andere regio’s zelfs België

Aanvaardbaar
Het doel wat wij voor ogen hebben is zeker bereikbaar, gezien de inzet van onze vrijwilligers, de mogelijkheid met fondsenwerving, Wij krijgen veel support van hengelsport verenigingen, die water afstaan om een dag te kunnen vissen. Hengelsportverenigingen, hebben het beheer over veel wateren, daar is een vispas en een plaatselijke vergunning voor nodig. Deze kosten tussen de € 30,- en € 40,- . Dit is voor veel mensen met een beperking een enorm bedrag. Door een schriftelijke toestemming van de plaatselijke hengelsport vereniging kunnen de mensen voor die dag vissen tegen een gering bedrag.

Relevant
Het is realistisch voor de stichting het doel te bereiken. De doelgroep kan zich via de mail of telefonisch aanmelden, voor een eerder bepaalde dag vissen ( zie agenda) Wij zorgen aan de hand van de aanmeldingen, dat er voldoende vrijwilligers, verzorgers, en EHBO is. Tevens wordt de aanvoer van eten en drinken afgepast op het aantal deelnemers. Met fondsenwerving kan het begin gezet worden van diverse projecten. Zoals:
* De mensen een mooie dag laten beleven, en een complete dag aanbieden.
* Diverse vis uitjes. (zeevissen, forelvissen, avonturenvijver, betaalde karperputten).
* Ontwikkelen en realiseren van hulpmiddelen.
* Aanschaf van een bus (dit om in de toekomst mensen op te kunnen halen) Om kosten te drukken, kunnen we ook met de mensen dagje uit organiseren.
* Continueren van materialen om te vissen.

Besteding van Fondsenwerving
De gelden die worden ontvangen van diverse gevers worden besteed aan onderstaande doelen:

* Hengels en bij behorende materialen, aas en voer.
Diverse hengels voor diverse hengelsport mogelijkheden kunnen kapot gaan en vervangen worden of gerepareerd worden. Tuigjes raken in de knoop of worden kapot getrokken door vast zitten. Aas en voer is telkens vers en moet constant worden aangevoerd.

* Zitplaatsen en steunen voor de hengels, met bijbehorende attributen .
Opklapstoelen en mobiele vlonders voor rolstoelen zorgen voor de comfort langs het water. Langs de stoelen worden steunen geplaatst om de hengel op te leggen. Bijbehorende attributen zijn hengelhouders, beetmelders (voor visuele beperking), etc.

* Opslag van alle materialen.
Wij zijn in het bezit van een deel van een loods voor opslag van alle materialen, aanhangers en kampeer benodigdheden.

* Verplaatsmogelijkheden van de loods naar de vijver (auto en aanhanger).
Na het inladen van de aanhanger(s)verplaatsen wij ons naar de locatie in het land. Hierbij zijn benzine, tol, veerpont en parkeerkosten gemoeid.

* Onderhoud van auto, aanhanger en mobiel invalide toilet.
Periodiek onderhoud en slijtageonderhoud, tevens vaste lasten.

* Promoten van de stichting Promoten in de media, bezoeken van woonvormen, en mensen aanspreken. Bezoeken van donateurs, sponsors. Printen van propaganda materiaal.

* Diverse.
Ontwikkelen van hulpmiddelen en het uit testen daarvan, kantoorbenodigdheden.

* Verzorgingsmateriaal en EHBO

Verzorging en EHBO
Op de locatie hebben we een team verzorgende (niveau 3 en 4) voor de nodige verzorging, zoals medicijnen toedienen, katheter legen enz. Ook hulp bij een toiletbezoek. Daarnaast hebben we een EHBO post voor de eventuele verwondingen die misschien kunnen ontstaan.

Eten en drinken
Tijdens de visdag hoeven de mensen niks mee te nemen, wij verzorgen ook de lunch en de nodige dranken tussendoor, afgestemd op de wensen van de deelnemers, bijvoorbeeld allergieën, of ingrediënten die niet afstemmen op medicijngebruik.

Dit is in zo verre onze doelstelling, voor meer informatie over het reilen en zeilen van de stichting kunt u lezen in het beleidsplan.

De statuten van onze stichting vind u HIER.