De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Vissen Met Beperking (hierna Vimebe) met constante zorg en aandacht samengesteld. De door Vimebe verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vimebe kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vimebe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Vimebe. Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vimebe gebruik worden gemaakt.

Creative Commons-Licentie
E. Romp van vimebe.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Deze licentie is de meest restrictieve van de zes hoofdlicenties; deze staat anderen alleen toe om de werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken. Naamsvermelding en een link plaatsen is verplicht.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Vimebe, welke geen eigendom zijn van Vimebe, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Vimebe.

Vimebe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vimebe worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.